Vincenz Priessnitz


PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ

Priessnitzovy léčebné lázně, a. s., leží v malebné poloze na svazích Studničního vrchu asi dva kilometry od města Jeseník, v průměrné nadmořské výšce 620 metrů, nejsevernějším výběžku Slezska a Moravy. Jejich areál, citlivě zasazený do krajiny, tvoří dominantu širokého okolí. Lázně mají mimořádně příznivé klimatické podmínky a umožňují léčit hosty v kterémkoliv z ročních období. Ze tří stran, ze severu, západu a jihu je chrání vysoké hřebeny hor, pouze směrem na východ je údolí otevřeno do polských rovin.

V blízkém okolí, především na svazích Studničního vrchu, vyvěrá ze země na 80 registrovaných a pojmenovaných pramenů. Zdejší mikroklima je velmi vhodné pro léčení horních a dolních cest dýchacích, potíží krevního oběhu, nervové soustavy a vegetativního nervstva. Zajímavou náplň mají i krátkodobé ozdravné pobyty, které mají za cíl zvýšit tělesnou a duševní kondici.

Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí lázně jedinému člověku, a to Vincenzi Priessnitzovi (1799-1851), zakladateli vodoléčby, který v roce 1822 založil první vodoléčebný ústav na světě. Do Gräfenberku nad Jeseníkem, kde zbudoval řadu lázeňských objektů, přitahoval především šlechtice, kteří přinášeli místnímu obyvatelstvu nejen vítaný příjem, nýbrž i mnohá prospěšná kulturní zařízení.

V současné době navštěvuje Priessnitzovy léčebné lázně asi kolem 15 tisíc hostů ročně. Léčebné procedury prospívají především pacientům, u nichž se vyskytují nemoci oběhového ústrojí, vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, choroby ohrožující cévní systém. Preventivní léčebné pobyty se doporučují pacientůn s prognosticky závažnými rizikovými faktory (vysoká hladina tuků, vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita, vysoké hladiny kyseliny močové apod., včetně kombinace těchto rizikových faktorů ohrožujících srdečně cévní systém. Pobyt v lázních, to nejsou jen léčebné procedury, ale i široká nabídka aktivního využití volného času. Z kulturní oblasti můžeme jmenovat mezinárodní klavírní soutěž Franze Schuberta, koncerty v rámci festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu, v letním období pak i promenádní koncerty v lázeňském parku a další kulturní pořady, pořádané v Zrcadlovém a Kongresovém sále. Priessnitzovy léčebné lázně, a. s., mají ve znaku lva, symbolizujícího vítěznou cestu Priessnitzovy vodoléčby, ale i lva zavazujícího, že pokračovatelé proslulého „vodního doktora“ budou i nadále čistými přírodními prostředky spolu s nejnovějšími poznatky vědy vracet lidem zdraví a radost ze života.